Βαθμίδες ελεύθερης κατάδυσηςΤμήματα 1ου + 2ου επιπέδου

Οι Hellas Freedivers διοργανώνουν εκπαιδευτικές βαθμίδες ελεύθερης κατάδυσης 1ου και 2ου επιπέδου, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού AIDA International (δίνεται πιστοποίηση).

Διάρκεια μαθημάτων :

AIDA 2** : 20/3 - 2/4

AIDA 1* : 27/3 - 2/4

  • Τα τμήματα -όπως πάντα- είναι ολιγομελή, ώστε να δίνεται η δέουσα προσοχή στον καθένα.

  • Οι μέρες και ώρες κανονίζονται ώστε να βολεύουν όλους τους συμμετέχοντες.

  • Δυνατότητα εξυπηρέτησής σας με τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή στο hellasfreedivers@gmail.com

#AIDA1 #AIDA2 #ελεύθερηκατάδυση