Πρωτοπορώντας για μια ακόμη φορά, η ομάδα των Hellas Freedivers ανέπτυξε ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών οι οποίοι παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες αποκλειστικά για τους αποφοίτους μας !

 
CRESSI
Hellas Freedivers -Partnerships -KAGIANNIS
Hellas Freedivers -Partnerships -KAGIANNIS
Hellas Freedivers -Partnerships -Azure
Hellas Freedivers -Partnerships -ENAK
Hellas Freedivers -Partnerships -ESCAPE24
Hellas Freedivers -Partnerships -XDIVE
Hellas Freedivers -Partnerships -SPSPEARGUNS
Hellas Freedivers -Partnerships -KAGIANNIS
c4carbon